Марк Јансен

Друштвена критика у симфоник металу
Део други – критика религије У претходном делу, било је речи о песми Consign to…