Марина Богдановић

Марина Богдановић: Избор из поезије

          ОРЕОЛ РЕЧИ На рамену ми запаљена птица Прекаљеним кљуном Ореол…

ЗАВЕШТАНЕ МЕТАРМОФОЗЕ/СУСРЕТ

ЗАВЕШТАНЕ МЕТАМОРФОЗЕ Због неопходности промена Румена ме гашења Муче И заласци сунца У крвотоку мисли…