Марина Абрамовић

Марина Абрамовић – сигналисткиња
Марина Абрамовић је несумњиво припадала сигналистичком покрету. У њему је као уметница и стасала. Шта…