Maria Zilahy

Шетња кроз прошлост
Гледајући кроз прозор аутобуса житна поља у којима се као девојчица безбрижно играла, размишљала је…