Летеће виолине Милорада Павића

Моја кућа, то су моје књиге и моји читаоци
Говор на промоцији зборника Летеће виолине Милорада Павића (ур. Ј. Марићевић, Студентска асоцијација Филозофског факултета,…