Лаура Барна

Језик – књижевност – идентитет
Већ је Књига над књигама дефинисала однос језика и идентитета. У Књизи постања (19, 20)…