Las chicas del cable

Las chicas del cable и породично насиље
На тржишту, поред многих продукцијских кућа, једну од водећих улога у „стримовању“ и продукцији серија…