Кристина Васић

О речима
- Причај ми нешто о себи – каже, наслоњен на ограду терасе, док пали цигарету.…