Краковска авангарда

Читајући (Јулијана) Пшибоша
Чини се да је стваралаштво Јулијана Пшибоша, песника, есејисте и преводиоца неправедно запостављено, иако је…