Кич

Појам кича и виђење од стране Лудвига Гица
Увод Садржина овог рада биће фокусирана на опште значење и карактеристике појма кича. У раду…