Кибернетско доба

“Дигитална култура” Чарлија Гира
Дело америчког аутора Чарлија Гира (Charlie Gere), Дигитална култура, представља другу едицију студије објављене у…