Калина и Петкутин

Ониричка фантастика у „Хазарском речнику“ Милорада Павића
Увод Хазарски речник Милорада Павића спада у ред најбољих постмодернистичких дела, како у српској, тако…