Јутарњи блуз

Јутарњи блуз
У делимично фрагментајној, дисперзивној причи романа „Јутарњи Блуз“, која је ситуационо повезана са савременим Београдом,…