Јована Добрић

Да ли је Андрићева Јелена дучићевски тип жене?
Већ и наслов приповетке Јелена, жена које нема, указујући на присуство и неприсуство, симболички одређује…