језик

Упутство за употребу текста (или: како читати)
Ови текстови су могли бити написани на било која три друга језика. Игром случаја написана…
О динамичном и статичном аспекту језика
Језик је живи органон који има свој развојни ток. „Жив“ јер се и језици (франц.…