Излог

Над песмама Душка Новаковића: „Излог“, „Рампа“ и „Das ding an sich“
Душко Новаковић „Сећање на прве људе“ – Центар за културу „Градац“- 2013 У песми Излог…