Из албума несталог у пожару

Пожар времена и пепео сећања

Милан Тица, Из албума несталог у пожару, Матица српска, Нови Сад 2022. Док мали Исус…