Иван Штерлеман

Остварене визије сигнализма
(Визије сигнализма / Visions of Signalism, Еверест Медиа, Београд, Међународна културна мрежа „Пројекат Растко“, Београд,…