Иван Ристић

Све су оне црне
Човек сања да је будан или будан сањари да сања. Читав свет потонуо у виру…