Иван Деспотовић

Мистика свакодневице једног од нас

Мирко Шкиљевић, Бес, љубав, утеха, Liberland 2020. Савремени српски роман се, после авангарде, постмодерне, есејистике,…

Маргиналије о књизи “Месечари”
Пред нама је књига прозе необичног назива Месечари, дело тројице аутора, Милоша Настића, Ивана Деспотовића…