Ирвин Јалом

Роман о потенцијалу једне ситуације

Ирвин Д. Јалом, Проблем Спиноза, Нова књига, Београд 2011.

Приче о психотерапији

Ирвин Јалом, Смисао живота: приче о психотерапији, Psihopolis, 2015

Егзистенцијална питања: смрт
Да ли сте знали да човек поседује два модуса битисања или две димензије постојања? Немачки…