Хуан Гојтисоло

ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИ НАРАТИВ ХУАНА ГОЈТИСОЛА

 Прогнан са свих страна (Хуан Гојтисало, Дерета, 2016) Уколико до сада нисте чули за име…