Гробница за Бориса Давидовича

Кишов својевољни егзил
Захваљујући на части која ми је указана, дозволите ми да на крају овог мог кратког…