Горан Стефановски

Да ли се Чернодрински враћа кући?

Поводом представе Чернодрински се враћа кући, режија Љубослав Мајера, Позориште Промена, Нови Сад1) ФУСНОТЕ:[+] ФУСНОТЕ: ⇧1…