Гонсало Торне

Мапа за читање Џојса
Бујица слова, музикалност језика, скоро натприродна вербална креативност, игре речи које остварују неочекиване језичке везе,…