Гала Дали

Гала, уљез који је продрмао надреализам
Књижевница Моника Згустова објављује La intrusa. Retrato intimo de Gala Dali (Уљез. Интимни портрет Гале Дали),((Monica…