Филип Јанковић

Vita perpetua
Узмите шаку свежег пепела или било чега што је прошло и видећете да је то…