Ерос и танатос

Каталин Ладик
Каталин Ладик из феминистичког угла
Жене су интелектуално, морално и физички слабије од мушкараца? Религије, филозофије, моралне стандарде, законске норме…
Ерос и танатос у песничкој мисли Милана Ракића
Стварање суштински новог Ероса настало је у покушају да се цивилизацијском наслеђу укине моћ одређивања…