Џевад Карахасан

O Noćnom vijeću i drugim umećima
Bosanskohercegovački književnik Dževad Karahasan već dugi niz godina živi i radi kao fakultetski profesor u…