Душан Иванић

Шести број Доситејевог врта (неколико запажања)
(Доситејев врт: годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић“, уредници Душан Иванић, Исидора Бјелаковић и Драгана Грбић, Задужбина…
Мотив ноћи у лирској поезији Ђуре Јакшића
Мотив ноћи у песничкој традицији романтизма Ноћ као тајанствено, загонетно и магично доба које скрива…