Доброслав Петричевић

РАЗГОВОР С ТУГОМ/ПОТРАГА

Разговор с тугом Понекада тишина зазвони као хиљаде црквених звона туга ми се унесе у…