Ђорђе Милинковић

Проблем темпоралности и просторне концептуалности субјекта у Нерваловој Силвији
Проблем темпоралности изузетно је делатан у Нерваловој Силвији. Овом проблему придружује се и питање просторне…