Дијаманда Галас

Пјесма да се убијеш
Пјесма Суморна недјеља у свијету урбаних легенди слови као пјесма под чијим је утицајем велики…