Dawid Planeta

Поднебесје
Увод Човека, о којем ће се подробније говорити, кад дође време за то, нисам довољно…