Данте Алигијери

Дантеове искре у Толкиновом легендаријуму

Не може се са сигурношћу рећи, али се може поставити питање: да ли би се,…