Човек пева после рата

dušan vasiljev-časopis kult-sofija popović
Душан Васиљев и ратни трагизам

Плач матере човекове Душана Васиљева: мајка као универзални симбол ратног трагизма Револт је представљао изразито…

Мотиви природе у поезији Душана Васиљева
Мотиви природе у функцији приказивања послератне атмосфере у поезији Душана Васиљева Премда лирско стваралаштво Душана…