Читање сигнала

Сигнал слободе
Илија Бакић, Читање сигнала, Everest media, Београд 2017. Књига Илије Бакића Читање сигнала условно речено представља једно…