Чедоморка

Дух је најбоља медицина

Чедоморка, Нада Петровић, СВЕН, Ниш, 2018. године