Цеца Станковић Авакумовић

Револуциoнарна партитура
Цензура Цензура Најлакша диктатура Мозга коректура Мисли лектура Идеална креатура У позадину се тура Нити…
Чекајући бродове који можда никада неће доћи
Нестаде га ... за Радомира ... И нестаде га у титрају сунчеве нити у дрхтају…