Час анатомије

Кишов својевољни егзил
Захваљујући на части која ми је указана, дозволите ми да на крају овог мог кратког…
Час може да почне
Од 1976. године и појаве Гробнице за Бориса Давидовича књижевну сцену није потресао ниједан тако…