Царица Теодора

Историјски портрет: Царица Теодора
Теодора је једна од жена коју је њена невероватна срећа довела на место византијске царице.…