Бруно Шулц

Позиционирање појединца и историје у приповеткама Ф. Кафке, Б. Шулца и Д. Киша
Увод Рансијер парадигму модерности дефинише као заједничку сцену која уводи нове субјекте и објекте и…
Искораци из поретка који нестаје
Бруно Шулц, Циметасте продавнице, Београд 2014. „С муком развијен из мрких димова и јутарњих магли…