Branko Filipović

Od haiku poezije ka haiku prozi
OD HAIKU POEZIJE Rosa, i kiše, i cvijet što na plod sluti. KA HAIKU PROZI…