Бранка Маленица

Трилер каменог срца

Приказ романа Камено језеро Жељка Обреновића (Контраст, 2016)

“Библиотека” Зорана Живковића и “Продавница тајни” Дина Буцатија

Са Продавницом тајни сам се упознала прилично рано. Као да је одувек била ту, на…