Борисав Станковић

Синкретизам жанрова у делу Борисава Станковића (II део)
Драме. Да Станковићева дела међусобно кореспондирају и размењују мотиве, показује чињеница да су подстицаји за…
Синкретизам жанрова у делу Борисава Станковића (I део)
Већ Јован Скерлић уочава прекретнички значај Станковићевог стила, што произилази из саме природе приповедног опуса…
Жена у приповеткама Борисава Станковића
Положај жене у друштву одувек је био специфичан. Интересантно је посматрати положај жене некада, када…