Бора Станковић

Организација простора у роману “Газда Младен”
На организацију простора у роману Газда Младен Борисава Станковића најпре је утицао карактер ликова, њихово…
БОРА СТАНКОВИЋ – ПЕСНИК НЕИЗРЕЦИВОГ

НЕПОТРЕБНО РУШЕЊЕ ТАБУА У ФИЛМСКОЈ ВЕРЗИЈИ НЕЧИСТЕ КРВИ