Боја пурпурна

Родни однос у роману „Боја пурпурна“ Alice Walker
(с аспекта семиотичке границе индивидуе) Са аспекта семиотике,((Семиотика је наука која се бави проучавањем знакова.…