Беким Сејрамовић

Дневник једног номада
(Беким Сејрановић, Дневник једног номада, Buybook, Сарајево, 2017) Иако се књижевним радом бави готово тридесет…