Антониo Грамши

Културна хегемонија и државни идеолошки апарати у схватањима Грамшија и Алтисера
Хегемонија Свој рад Грамши почиње поимањем аспеката надмоћи друштвених група, где наводи да се она…