Антологија савременог песништва/ Антилогија свевременог речништва

Душан Захаријевић: „Нек никад не утихне глагослов“
На један од два српска Парнаса – с тим што би други био Ловћен, како…
Шатор свевременог речништва
Душан Захаријевић, Антологија савременог песништва/ Антилогија свевременог речништва, Бранково коло, Сремски Карловци – Нови Сад…